خدمات رایکا

رایکا به شما کمک می‌کند تا خدمات مناسب با نیاز‌‌های کسب و کار خود را انتخاب کنید تا بهینه ترین و پربازده ترین تبلیغات ممکن را بدست آورید.

پرداخت به ازای کلیک

 • اگر یک اپلیکیشن دارید و میخواهید برای ان بازدیدکننده بیارید از این روش استفاده کنید.
 • اگر یک وبسایت دارید و میخواهید ترافیک ببینده به ان ارسال شود از این روش استفاده کنید.
 • اگر کانال تلگرام یا اینستاگرام دارید میتوانید برای انتقال ترافیک ببیننده به کانال خود از این روش استفاده کنید.
 • اگر به دنبال دستیابی به شماره تماس کاربران مشتاق هستید از این روش استفاده کنید.

پرداخت به ازای اکشن

 • اگر یک اپلیکیشن دارید و میخواهید تنها به ازای ثبت نام کاربر،خرید و یا هرنوع عملیات دیگری هزینه کنید از این روش استفاده کنید.
 • اگر سرویسهای ارزش افزوده دارید(همراه اول/ایرانسل) و میخواهید تنها براساس عضویت پرداخت کنید از این روش استفاده کنید.
 • اگر کانال تلگرام یا اینستاگرام دارید و میخواهید تنها براساس عضویت کاربر پرداخت کنید خود از این روش استفاده کنید.
 • اگر علاقه مندید که یک نظرسنجی مختصر درباره کسب و کار خود انجام دهید از این روش استفاده کنید.
 • اگر یک وبسایت دارید و میخواهید ترافیک ببینده به ان ارسال شود از این روش استفاده کنید.
 • اگر کانال تلگرام یا اینستاگرام دارید میتوانید برای انتقال ترافیک ببیننده به کانال خود از این روش استفاده کنید.
 • اگر به دنبال دستیابی به شماره تماس کاربران مشتاق هستید از این روش استفاده کنید.

پرداخت به ازای پخش ویدیو

 • اگر به فکر برندینگ و اشنایی مخاطبان با امکانات اپ یا وبسایت و یا خدمات خود هستید میتوانید یک ویدیو(رئال/موشنگرافیک) طراحی کرده و در بین برنامه های مختلف پخش کنید و در انتها کاربر میتواند با کلیک بر روی لندینگ انتهایی به صفحه وبسایت یا اپ شما برود.

کمپین‌‌های نصب اپلیکیشن

 • اگر یک اپلیکیشن دارید و میخواهید تنها به ازای نصب اپلیکیشنتان هزینه کنید از این روش استفاده کنید.