0
نصب موفقیت‌آمیز
0
کلیک روزانه
0
اپلیکیشن تبلیغ‌دهنده
0
کاربر فعال

تبلیغ‌دهندگان

تبلیغ‌دهندگان می‌توانند تبلیغات خود را متناسب با کسب و کار خود و ویژگی‌های مخاطبشان انتخاب کنند. این که تبلیغ در چه مدل گوشی‌‌هایی و یا در چه شهر‌هایی نمایش داده شوند و یا ده‌‌ها فاکتور دیگر که باعث هوشمند سازی تبلیغات می‌شود.

CPC

پرداخت به ازای هر کلیک

CPI

پرداخت به ازای هر نصب

CPS

پرداخت به ازای هر خرید

CPA

پرداخت به ازای انجام فعالیت

CPCV

پرداخت به ازای انجام فعالیتPCV

ECPM

پرداخت به ازای هر بازدید به صورت هدفمند

نمایش دهندگان

رایکا سود حاصل از نمایش تبلیغات را با نسبت ۷۰ به ۳۰ تقسیم می‌کند و نمایش‌دهندگان با استفاده از رایکا می‌توانند بهینه‌ترین درآمد ممکن را کسب کنند. فرقی نمی‌کند توسعه دهندگان از چه پلتفورمی استفاده می‌کنند چرا که SDK رایکا تمام نیاز‌‌های آن‌ها را پوشش خواهد داد.

مشتریان رایکا

رایکا همیشه به همکاری با بزرگان صنعت IT ایران و جهان افتخار می‌کند.